Bön kan ge svaret

Kanske känner du en kallelse men tvivlar. Hur kan du då nå ett beslut?

Be: Gud har en plan för dig och vad den är kan du upptäcka genom bön. Bönen hjälper dig att förenas med Gud. Bönen hjälper dig också att hantera en omgivning som kanske är skeptisk och inte visar förståelse för dina tankar. Bönen är det säkraste sättet att både urskilja Guds vilja och att hitta modet att följa den.

Delta i en reträtt: Regelbundet ordnas reträtter i stiftets och i ordnars regi dit unga män är välkomna för att inom ramen för några dagar (vanligtvis veckoslut), ofta i tystnad och en andlig inramning av tideböner, daglig mässa och enskilda vägledningssamtal, reflektera och be mer systematiskt och samlat över frågan om den egna kallelsen. Håll utkik på vår hemsida/stiftets hemsida om när nästa kallelsereträtt ges och hur man anmäler sig. Bara för att man åker på en sådan reträtt betyder det inte att man ”skriver in sig” någonstans. Men för de allra flesta är minst en sådan reträtt ett viktigt steg på vägen mot beslutet att ta steget att träda in i ett seminarium och där verkligen under en lite längre, samlad tid pröva frågan.

Läs Bibeln: Några avsnitt att börja med kan vara följande:

  • Matteus 19:16-30 | Jesu möte med den rika unga mannen
  • Johannes 1:35-51 | De första lärjungarna kallas
  • Lukas 14:25-33 | Att följa Kristus oavsett hur mycket det kostar

Konfrontera dina rädslor och be om mod: Att tänka på ett liv i celibat utan fru och barn kan vara svårt, likaså ett liv i lydnad vilket betyder att man inte själv väljer plats eller tjänst. För vissa kan det också vara svårt att tänka sig att stå i centrum, ha allas uppmärksamhet och våga prata inför en massa folk. Be Gud om styrka och mod för att ändå våga och lita på att du kommer att komma över det svåra.

Be Gud om att visa dig dina styrkor: Om Gud kallar dig till att bli präst har Gud sett de gåvor han lagt i dig, såsom färdigheter och erfarenheter. Fundera på dina gåvor och föreställ dig hur du skulle kunna använda dessa om du blev präst. Kanske upptäcker du att du har mycket att bidra med till kyrkan.

Det får ta tid Om du inte tycker att du har alla de rätta egenskaperna just nu betyder inte det att du inte kan bli en god präst i framtiden. Alla som blir präster går igenom en lång och intensiv process för att utvecklas och växa in i sin roll.

Om Gud vill att du blir präst lita på honom, han kommer att leda dig dit, förr eller senare.

Intervju med p Thomas Idergard om arbetet med kallelser

S:t Jean-Marie Vianney är skyddshelgon för präster

Arkiv