PRÄSTSEMINARIET

Seminariet är mer än en ren utbildningsanstalt. De som blir antagna har för avsikt att bli präster och vill pröva sin kallelse för att så småningom nå fram till ett slutgiltigt beslut. Tiden på prästseminariet är till för att skapa större klarhet för både kandidaten och för stiftets biskop. Seminariet försöker därför vara en andlig och mänsklig gemenskap som främjar en prästkallelse.

Seminariets formation kan sammanfattas under fyra rubriker, den intellektuella, den andliga, den mänskliga och den pastorala.

Den gemensamma studiemiljön, gudstjänstlivet och boendet under ledning av seminariets rektor och spiritual ska utgöra en god jordmån för en prästkallelses utveckling och mognad. Daglig mässa, bön, meditation och reflexion utgör en viktig del av utbildningen, eftersom en präst är kallad att handla i Kristi ställe och måste försöka efterlikna honom.

Det finns ca 7 000 st katolska prästseminarier i hela världen med ungefär 117 000 seminarister. Ungefär hälften tillhör stiftsseminarier och hälften ordensseminarier. (Källa: The Pontifical Yearbook 2017)

Intervju med p Thomas Idergard om arbetet med kallelser

S:t Jean-Marie Vianney är skyddshelgon för präster

Arkiv