Prästens uppgift

En präst är en man som viger sitt liv åt Gud på ett särskilt sätt. En präst delar sin kallelse med alla kristna som vill vara tecken i världen för att Gud finns och ger liv. Prästen ska leva med Jesus som förebild och på så sätt visa hans kärlek och omtanke.

Prästvigningen ger prästen fullmakt att tala och handla i Jesu Kristi namn i förkunnelsen av evangeliet och förmedlandet av sakramenten. Prästen gör Kristus närvarande i kyrkan på många sätt:

– Som förkunnare av Guds ord: Han skall förkunna evangeliet och kyrkans lära så att det når fram till dagens människor och blir till liv hos dem.

– Som förvaltare av sakramenten – och då särskilt Eukaristin – som är centrum och höjdpunkt i den prästerliga tjänsten.

– Som herde: prästen ska samla och bygga upp församlingen, leda och föra den på den gode herdens sätt så att den finner rätt näring och den katolska tron stärks och växer till, samt värna särskilt om de svaga och utsatta.

Intervju med p Thomas Idergard om arbetet med kallelser

S:t Jean-Marie Vianney är skyddshelgon för präster

Arkiv