KONTAKT

Om Du funderar på att bli katolsk präst skall du i första hand vända dig till din själasörjare och församlingspräst. Du är också välkommen att ta kontakt med prästseminariets rektor f. Benoy Jose.

Kallelsegruppen

Arbetsgruppen för stiftsprästkallelser: I vårt stift finns en arbetsgrupp för stiftsprästkallelser som står till förfogande vid frågor. Arbetsgruppens ledamöter är:

f. Benoy Thottiyil Jose MST, rektor för S:t Sigfrids prästseminarium, Uppsala

Mobiltel: 073–083 90 75

E-post: rector.seminary@katolskakyrkan.se

f. Joseph Rizk, kaplan i Vår Frälsares församling, Malmö

Mobiltel: 073–599 20 23

E-post: joseph.rizk@katolskakyrkan.se

p. Thomas Idergard SJ, kaplan i S:ta Eugenia församling, Stockholm

Mobiltel: 070-223 51 33

E-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se

br. Witold Młotkowski OFM, kaplan i S:t Sigfrids församling, Borås

Mobiltel: 076–199 98 66

E-post: witold.mlotkowski@katolskakyrkan.se

Intervju med p Thomas Idergard om arbetet med kallelser

S:t Jean-Marie Vianney är skyddshelgon för präster

Arkiv