Seminariet i vårt stift

Prästseminariet är Stockholms katolska stifts utbildningsorgan för blivande präster i katolska kyrkan i Sverige. Det har sitt säte i centrala Uppsala och utgör en samlingspunkt för stiftets seminarister under utbildningen som också genomförs utomlands. Till prästseminariet välkomnar vi unga män som har vuxit upp i en av våra församlingar, som kan svenska och som är välbekant med det svenska samhället.

På seminariet bor man tillsammans med andra som vill pröva sin kallelse under ledning av rektor och spiritual. Studier varvas med bön och gudstjänster och andra aktiviteter som främjar en kallelse.

Utbildningen

Hela formationen omfattar en tid av sex till sju år och äger rum i Sverige eller i utlandet som t.ex. Rom, Spanien eller Frankrike. Under utbildningen läser man kurser på universitetet, främst inom filosofi och teologi. Perioder av pastoral praktik genomförs i Stockholms Katolska stift. Det sista året före prästvigningen är mer praktiskt orienterat med tonvikt på pastoral verksamhet.

Livet som seminarist

Dagarna på seminariet följer en rytm som gör det möjligt att kombinera det andliga livet och de akademiska studierna. Dagarna ramas in av tidebönerna som firas gemensamt i kapellet samt med dagligt firande av Mässan.


Intervju med p Thomas Idergard om arbetet med kallelser

S:t Jean-Marie Vianney är skyddshelgon för präster

Arkiv