RESURS

Katolska kyrkans katekes (www.katekesen.se eller för beställning av boken: www.catholica.se eller www.katolskbokhandel.com)

Litteraturtips om urskiljning av kallelse och specifikt kallelse till prästämbetet

Benedict XVI/Joseph Cardinal Ratzinger, Ministers of Your Joy: Reflections on Priestly Spirituality (St. Pauls Publishing, 1989)

Timothy Gallagher OMV, Att urskilja Guds vilja: En ignatiansk vägledning till att fatta beslut, (Artos, 2019) 

Timothy Gallagher OMV, Att urskilja andarna: En ignatiansk guide till vardagslivet, (Artos, 2023) – allmänt om urskiljning av Guds vilja men innehåller 2 kapitel om kallelseurskiljning specifikt     

Jean Galot SJ, Theology of the Priesthood (Ignatius Press, 2005)

Reginald Garrigou-Lagrange OP, The Priest in Union with Christ (TAN Books, 2002)

S:t Johannes Paulus II, Letters to My Brother Priests (Midwest Theological Forum, 2006)

Stefan Kiechle SJ, The Art of Discernment: Making Good Decisions in your World of Choices (Ave Maria Press, 2005)

Josef Maureder SJ, Att bli människa och leva ett rikt liv (Artos, 2015 – översatt av p. Thomas Idergard SJ)

Robert Kardinal Sarah med Benedictus XVI Joseph Ratzinger, Ur djupen av våra hjärtan: Om prästen, celibatet och krisen i Katolska kyrkan (Catholica, 2020)

Intervju med p Thomas Idergard om arbetet med kallelser

S:t Jean-Marie Vianney är skyddshelgon för präster

Arkiv